1. Ngày thi – Tiếng Anh chuẩn đầu ra 7h00 ngày 20/4/2024 – UDCNTT Cơ bản, nâng cao: 07h00 ngày 21/4/2024 2.Hồ sơ gồm 1)Đơn đăng ký thi (theo mẫu) Phiếu đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT: https://drive.google.com/…/1dCrkZ6W2Jq5FyK…/view… Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra https://drive.google.com/…/1PbOvVBVaygezbiwwDmN…/view… 2) Bảng photo : CCCD/CMND;...
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa thi ngày 10/12/2023 cụ thể như sau: Thời gian thi: 07h00 ngày 10/12/2023 Địa điểm: Phòng máy (tầng...
  Lịch thi kiểm tra cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ – Khoá ngày: 13/5/2023 Xem lịch thi tại đây: Dung-LichthiNN_0001
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:  Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023....
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ, chứng nhận cụ thể như sau: 1. Mục đích và yêu cầu – Sinh viên tốt nghiệp các ngành ở bậc đại học của Trường Đại học...
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo đến toàn thể học viên các lớp Tin học về việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ như sau: I. Thời gian kiểm tra  – Ngày 03/12/2022 (Thứ 7) II.Đối tượng và điều kiện dự kiểm tra 1.Đối tượng – Học viên đang học...
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO; CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

1. Ngày thi – Tiếng Anh chuẩn đầu ra 7h00 ngày 20/4/2024 – UDCNTT Cơ bản, nâng cao: 07h00 ngày 21/4/2024 2.Hồ sơ gồm 1)Đơn đăng ký thi (theo mẫu) Phiếu đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT: https://drive.google.com/…/1dCrkZ6W2Jq5FyK…/view… Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra https://drive.google.com/…/1PbOvVBVaygezbiwwDmN…/view… 2) Bảng photo : CCCD/CMND;...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, KHÓA NGÀY 10/12/2023

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, khóa thi ngày 10/12/2023 cụ thể như sau: Thời gian thi: 07h00 ngày 10/12/2023 Địa điểm: Phòng máy (tầng...

Lịch kiểm tra cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ – Khoá ngày: 13/5/2023

  Lịch thi kiểm tra cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ – Khoá ngày: 13/5/2023 Xem lịch thi tại đây: Dung-LichthiNN_0001
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

Nguyễn Thị Phương Dung

0945346449

dungdhqn@gmail.com

Phạm Ngọc Hoàng

0905222011

hoangdhqn@gmail.com