Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học & Nghiên cứu, Đào tạo ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Trường Đại học Quảng Nam

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, T.P Tam Kỳ, Quảng Nam

Hotline: 023530838083
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

Nguyễn Thị Phương Dung

0945346449

dungdhqn@gmail.com

Phạm Ngọc Hoàng

0905222011

hoangdhqn@gmail.com