TB Tổ chức thi UDCNTT, Tiếng Anh

Cập nhật: 24/03/2023
Cỡ chữ

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ, chứng nhận cụ thể như sau:

1. Mục đích và yêu cầu

– Sinh viên tốt nghiệp các ngành ở bậc đại học của Trường Đại học Quảng Nam để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHQN ngày 04/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam.

– Cán bộ, công chức, viên chức và thí sinh khác có nhu cầu thi để cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Thời gian, địa điểm thi

2.1. Thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

Thời gian: 7h00 ngày 01/4/2023

Địa điểm: Tầng 2, Khu A2, Trường Đại học Quảng Nam

2.2. Thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Thời gian: 7h00 ngày 01/4/2023 đến 02/4/2023

Địa điểm: Phòng máy (tầng 2), Khu Thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Quảng Nam.

3. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi

3.1. Đối tượng

– Sinh viên đang học tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam;

– Thí sinh tự do (bao gồm các đối tượng học theo hình thức tự học, học trực tuyến; ôn tập) có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

3.2. Điều kiện

– Có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ theo quy định tại Mục 5 của Thông báo này;

– Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

4. Ôn tập kiến thức

4.1. Nội dung

– Ứng dụng công nghệ thông tin: nội dung, chương trình ôn tập thực hiện theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kĩ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

– Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam: nội dung, chương trình ôn tập tương đương Năng lực ngoại ngữ ở mức tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương.

4.2. Thời gian: Từ 28/3/2023 đến 31/3/2023.

4.3. Hình thức: trực tuyến và trực tiếp.

5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự thi

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Nhà trường) tải về tại : http://qnamuni.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/ http://thnn.qnamuni.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/

– Hai (02) ảnh 4 x 6 cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh.

– Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

– Đối với trường hợp thi Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao phải nộp bản sao có công chứng chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

6. Lệ phí ôn tập và lệ phí thi cấp chứng chỉ, chứng nhận

6.1. Đối với các học viên học tại trung tâm

– Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: 250.000 đồng/thí sinh.

– Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao : 300.000 đồng/thí sinh.

– Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam: 350.000 đồng/thí sinh.

6.2. Đối với thí sinh ôn tập và thi tự do

– Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: 600.000 đồng/thí sinh.

– Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao : 650.000 đồng/thí sinh.

– Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam: 800.000 đồng/thí sinh.

7. Nội dung thi và thời lượng của đề thi

7.1. Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

– Nội dung bài kiểm tra chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin gồm 02 phần: Lý thuyết (hình thức kiểm tra trắc nghiệm) và Thực hành trên máy;

– Thời lượng làm bài đối với phần Lý thuyết là 30 phút, đối với phần Thực hành là 90 phút.

7.2. Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

– Nội dung kiểm tra gồm 04 kỹ năng: Viết, Đọc hiểu, Nghe hiểu và Nói (vấn đáp).

– Kỹ năng viết và kỹ năng đọc hiểu thời gian thi là 60 phút. Kỹ năng nghe hiểu 40 phút. Kỹ năng Nói (vấn đáp) mỗi thí sinh 12 phút.

7. Thời gian phát hành và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

7.1. Thời gian phát hành và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 29/3/2023.

7.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam, tầng 1, khu TT Học liệu và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Nam

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Hoặc chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0235.3838083

Số điện thoại của cá nhân có liên quan:

Cô Nguyễn Thị Phương Dung (Chuyên viên): 0945 346 449./.

Link Thông báo tổ chức thi :

02-TB-ThiUDCNTT-2023_0001

Tải mẫu đăng ký dự thi

phieu dang ky thi Tin Hoc (1)

ĐK THI ANH 6 BẬC

 

Bình luận facebook
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

Nguyễn Thị Phương Dung

0945346449

dungdhqn@gmail.com

Phạm Ngọc Hoàng

0905222011

hoangdhqn@gmail.com