TB mở lớp CNTT, Tiếng Anh

Cập nhật: 24/03/2023
Cỡ chữ

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh và đào tạo các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho

sinh viên Trường Đại học Quảng Nam cụ thể như sau:

1. Các lớp đào tạo

– Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.

– Tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam.

2. Đối tượng

Học viên, sinh viên của Trường và các đối tượng khác có nhu cầu. Riêng đối với lớp Tiếng Anh chuẩn đầu ra chỉ dành cho đối tượng là sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam.

3. Nội dung, chương trình đào tạo

– Lớp ứng dụng công nghệ thông tin: nội dung, chương trình học tập thực hiện theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kĩ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

– Lớp Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam: nội dung, chương trình tương đương Năng lực ngoại ngữ ở mức tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương.

4. Thời gian và địa điểm

– Thời gian đăng ký: Trường Đại học Quảng Nam thường xuyên chiêu sinh khai giảng các lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Nhà trường tổ chức mở lớp khi số lượng học viên đăng ký khoảng từ 25 học viên/lớp học trở lên.

– Thời gian dự kiến khai giảng:

+ Đợt 1: 27/3/2023          + Đợt 2: 17/4/2023          + Đợt 3: 22/5/2023

+ Đợt 4: 20/6/2023          + Đợt 5: 24/7/2023          + Đợt 6: 30/8/2023

+ Đợt 7: 24/10/2023       + Đợt 8: 07/11/2023

– Hình thức học: Lớp học được tổ chức học trực tiếp kết hợp trực tuyến vào các buổi tối trong tuần hoặc các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật (nếu có).

– Địa điểm học tập : Tại Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc tại đơn vị địa phương khi đảm bảo nhu cầu và số lượng đăng ký học tập của cơ sở đặt lớp.

5. Hồ sơ đăng ký

– Đơn đăng ký (theo mẫu của Nhà trường) tải về tại :

http://qnamuni.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/

http://thnn.qnamuni.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/

– Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

6. Lệ phí đào tạo

– Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: 360.000 đồng;

– Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao : 450.000 đồng

– Tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam: 900.000 đồng.

7. Thông tin liên hệ ghi danh, phát hành và thu nhận hồ sơ

Học viên đăng ký học tập và nộp hồ sơ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam, tầng 1, khu Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Nam.

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hoặc chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0235.3838083

Số điện thoại của cá nhân có liên quan:

Cô Nguyễn Thị Phương Dung (Chuyên viên): 0945 346 449./.

 

Tải thông báo tại đây :

Thông báo mở lớp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin, Tiếng Anh

Tải phiếu đăng ký :

PHIEU DK TIN HOC

Bình luận facebook
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

Nguyễn Thị Phương Dung

0945346449

dungdhqn@gmail.com

Phạm Ngọc Hoàng

0905222011

hoangdhqn@gmail.com