Tin học

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản

26/10/2021

* Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản phải đáp ứng đủ sáu mô đun theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 như sau:  STT Mã mô đun Tên mô đun Số tiết tối thiểu 1 IU01 Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ...

Xem chi tiết

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao

26/10/2021

* Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt: + Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản + Đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 03 mô đun trong số 09 mô đun của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. * 9 mô đun chuẩn...

Xem chi tiết

Tin học Văn Phòng

25/10/2021

Mã số: ITL-IT-VP Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Hệ điều hành Windows; Soạn thảo, trình bày và xử lývăn bản; Lập báo cáo, tính toán và xử lý số liệu. Trang bị cho học viên kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính. Đối tượng: Dành cho đối...

Xem chi tiết
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

HỒ THỊ THU SƯƠNG

0707528214

hosuong7777@gmail.com

Võ Quang Đỉnh

0905 650 958