GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học & Nghiên cứu, Đào tạo ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

16/09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trường Đại học Quảng Nam được thành lập vào ngày 01/8/2007 theo quyết định số 99/QĐ-ĐHQN ngày 31/07/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam và được bổ sung chức năng Nghiên cứu, đào tạo ngôn ngữ các dân tộc thiểu số vào ngày 01/10/2021 theo Quyết định...

Xem chi tiết
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

HỒ THỊ THU SƯƠNG

0707528214

hosuong7777@gmail.com

Võ Quang Đỉnh

0905 650 958