Chứng chỉ tiếng Trung trình độ A

Chứng chỉ tiếng Trung trình độ A
1. Mục tiêu đào tạo - Học phần này được giảng dạy dựa trên nội dung của “ 301 Câu đàm thoại tiếng Hoa”do Nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành.
Đây là bộ giáo trình tiếng Hán sơ cấp được biên soạn dành cho người nước ngoài mới bắt đầu học tiếng Hán. Chương trình A học từ bài 1-16, trong đó có 3 bài ôn tập. Thông qua việc giảng dạy Ngữ âm, Chữ viết, Từ vựng và các điểm Ngữ pháp căn bản, từng bước bồi dưỡng các kỹ năng về ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết và năng lực giao tiếp.
- Kết thúc khóa học, học viên có khả năng nhận biết hệ thống âm tiết và thanh điệu trong tiếng Hán, nghe hiểu những nội dung được luyện tập trên lớp và sử dụng một số cấu trúc câu đơn giản trong giao tiếp.
2. Đối tượng tuyển sinh 
            Áp dụng cho tất cả các đối tượng thỏa mãn điều kiện tuyển sinh của trung tâm.
3. Số tiết, thời gian và hình thức đào tạo
            - Số tiết: 120
Lý thuyết Thực hành Ôn tập Kiểm tra
60 tiết 42 tiết 15 tiết 3 tiết
- Thời gian đào tạo: 4 tháng
4. Học phí:
5. Hình thức đào tạo:
- Học theo các thời gian: từ  17 giờ  30 phút đến 19 giờ 30 phút.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
- Mỗi buổi 3 tiết

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN