Kế toán máy trên Excel

Kế toán máy trên Excel
Mã số: ITL-IT-KTM 1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về Excel trong kế toán, sử dụng các hàm Excel để xây dựng hệ thống các sổ sách, kỹ năng sử dụng dùng các hàm Excel
để xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế và được chia sẻ kinh nghiệm giúp học
viên sau khoá học có được năng lực thực sự để làm việc như :
- Biết cách cân đối chi phí, lợi nhuận.
- Lập báo cáo thuế :Tháng, Quý , Năm. Lập sổ sách, báo cáo tài chính  theo quy định bằng công tác kế toán trên Excel.
- Có khả năng thao tác nhanh chóng, sử lý linh hoạt tất cả các nghiệp vụ kế toán trên Excel. Người học có khả năng sử dụng thành thạo Excel để ứng dụng ngay trong công việc của mình, giúp tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, công sức.           
2. Đối tượng: Sinh viên học ngành kinh tế, những nhân viên kế toán Doanh nghiệp,…
3. Nội dung chương trình học:
STT Chương Số tiết
LT TT
1  Một số thao tác về bảng tính, hàm thường dùng trong Excel kế toán. 7 8
2  Thực hành ứng dụng Excel trong kế toán 30 30
3   75
 
4. Học phí:
5. Hình thức học: Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN