Chứng chỉ tin học văn phòng

Chứng chỉ tin học văn phòng
Mã số: ITL-IT-VP 1. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Hệ điều hành Windows; Soạn thảo, trình bày và xử lý văn bản; Lập báo cáo, tính toán và xử lý số liệu. Trang bị cho học viên kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

2. Đối tượng: Dành cho đối tượng bắt đầu sử dụng máy tính trên môi trường Windows; các đối tượng muốn chuẩn bị các kiến thức căn bản về tin học để hỗ trợ trong việc học tập và công việc.
3. Nội dung chương trình học:
STT Tên môn học Số tiết
1  Quản lý hệ thống máy tính (Windows, mạng, các tiện ích,…) 10
2  Microsoft Word 28
3  Microsoft Excel 27
4  Microsoft PowerPoint 10
5  Kỹ năng soạn thảo văn bản 10
TT   85
 
4. Học phí:
5.Hình thức học: Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 hoặc 19h00.

Nguồn tin: Trung tâm NN - TH