Chứng chỉ tiếng Trung trình độ B

Chứng chỉ tiếng Trung trình độ B
1. Mục tiêu đào tạo Học phần này tiếp tục được giảng dạy dựa trên nội dung của “ 301 Câu đàm thoại tiếng Hoa”do Nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành(từ bài 16 đến bài 40).
Ở giai đoạn này, người học đã biết cách phát âm, cách ghi chữ Hán; đồng thời nghe hiểu và vận dụng một số cấu trúc giao tiếp thông dụng. Trên cơ sở đó, ở giai đoạn này, học viên sẽ tiếp tục được trang bị các kiến thức về ngữ âm, đặc biệt là các cấu trúc ngữ pháp mức độ phức tạp hơn, từ đó người học có thể biết đọc, viết và nghe hiểu nhiều tình huống giao tiếp theo từng chủ điểm thường nhật thông dụng.
2. Đối tượng tuyển sinh        
Mã đối tượng Tên đối tượng
D1 Đã học các học phần Tiếng Trung 1, 2, 3 thuộc chương trình đào tạo bậc Cao đẳng/ Đại học chính qui
D2 Đã có chứng chỉ A Tiếng Trung
D3 Các đối tượng khác
 
 
-         Đối tượng D1 (đã học các học phần Tiếng Trung 1, 2, 3) hoặc D3 sẽ làm bài kiểm tra đầu vào (thang điểm 100), nếu học viên nào đạt điểm từ 50 trở lên thì được tuyển vào học cấp độ B.
-         Đối tượng D2 (đã có chứng chỉ A Tiếng Trung) xếp trực tiếp vào lớp Tiếng Trung cấp độ B.
3. Số tiết, thời gian đào tạo
            - Số tiết: 150
Lý thuyết Thực hành Ôn tập Kiểm tra
75 tiết 53 tiết 20 tiết 2 tiết
          - Thời gian đào tạo: 5 tháng
4. Học phí:
5. Hình thức đào tạo:

- Học theo các thời gian: từ  17 giờ  30 phút đến 19 giờ 30 phút.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
- Mỗi buổi 3 tiết
 
 

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN