THÔNG BÁO KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC KHÓA NGÀY 27/9/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến toàn thể học viên các lớp Tin học về việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ như sau:
I. Thời gian kiểm tra: Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
II. Đối tượng và điều kiện dự kiểm tra
1. Đối tượng
    - Học viên đang học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Quảng Nam;
    - Thí sinh tự do (bao gồm các đối tượng học theo hình thức tự học có hướng dẫn, học từ xa) có nhu cầu được cấp chứng chỉ Tin học.
2. Điều kiện
 2.1) Đối với học viên đang học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Quảng Nam
   - Đã hoàn thành khoá học về Tin học, Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên mà thí sinh đăng ký dự kiểm tra;
   - Đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra định kỳ;
   - Đóng đầy đủ học phí, lệ phí.
 2.2) Đối với thí sinh tự do
   - Có hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ theo quy định tại Mục III của Thông báo này;
   - Đóng đầy đủ lệ phí kiểm tra, lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định.
III. Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự kiểm tra
 1. Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra gồm
   - Đơn đăng ký thi (theo mẫu);
   - 02 ảnh 3x4 chụp theo kiểu ảnh Chứng minh nhân dân không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi. Mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;
   -  Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.
   -  Đối với trường hợp thi Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao phải nộp bản sao có công chứng chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
 2. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra, lệ phí kiểm tra đúng thời hạn quy định cho trung tâm để xét duyệt, đưa vào danh sách dự kiểm tra.
IV. Nội dung kiểm tra và thời lượng của đề kiểm tra
  - Nội dung bài kiểm tra chứng chỉ Ứng dụng CNTT gồm 02 phần: Lý thuyết (hình thức kiểm tra trắc nghiệm) và Thực hành trên máy;
  - Thời lượng làm bài đối với phần  Lý thuyết là 30 phút, đối với phần Thực hành là 90 phút.

V. Lệ phí dự kiểm tra
   - Lệ phí dự thi 200.000 đồng/1 học viên;
   - Riêng đối với thí sinh tự do, ngoài lệ phí dự kiểm tra ở trên phải đóng thêm lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định.
VI. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí
 1. Thời gian: Từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.
 2. Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.
 3. Liên hệ : 02353.838083 hoặc 0935.424.815