THÔNG BÁO

Đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa thi ngày 26/7/2020
Đã có chứng chỉ  Ứng dụng CNTT khóa thi ngày 26/7/2020
Lưu ý: khi đi mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân