THÔNG BÁO ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KỲ THI ỨNG DỤNG CNTT KHÓA THI NGÀY 07/6/2020

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KỲ THI ỨNG DỤNG CNTT KHÓA THI NGÀY 07/6/2020
Tra cứu điểm thi tin học: http://thnn.qnamuni.edu.vn/vi/diemthith/