KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN B, ANH VĂN B KHÓA NGÀY 01/11/2015

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN B, ANH VĂN B KHÓA NGÀY 01/11/2015
Xem kết quả kiểm tra Tin B, Anh văn B bằng cách kích chuột  chọn vào menu TRA CỨU ĐIỂM. Nếu xem điểm Anh Văn thì chọn ĐIỂM THI NGOẠI NGỮ, nếu xem điển Tin B thì chọn ĐIỂM THI TIN HỌC

Nguồn tin: TT NN - TH