Lập trình viên thiết bị di động Windows Phone

Lập trình viên thiết bị di động Windows Phone
1. Mục tiêu khóa học: Sau khi học viên hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:  Ngôn ngữ lập trình C# và cách thức khai báo dữ liệu.  Cấu trúc điều khiển, tạo một Project ứng dụng Windows Phone.  Lập trình với Layout và các Control trong Windows Phone.  Thiết kế giao diện ứng dụng với Expression Blend.  Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Windows Market Store  Lập trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu.  Lập trình với các thiết bị ngoại vi như thẻ nhớ, Camera, GPS,…  Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON  Lập trình với Gestures, Sensor và giao tiếp với các dịch vụ khác qua Web Service.  Lập trình xây dựng hiệu ứng với Page Transitions Animation.


2. Đối tượng tham gia:
Ø   Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình
Ø   Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ
3. Thời lượng:
STT Modules Số giờ
1 Module 1: Lập trình C# 30
2 Module 2: Lập trình giao diện trên Windows phone 30
3 Module 3: Lập trình CSDL và  giao diện nâng cao 25
4 Module 4: Khai thác và sử dụng tài nguyên trên internet 25
5 Module 5: Project cuối khóa 10
6 Tổng 120
4. Hình thức học:
Ø   Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính.
Ø   Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.
5. Bằng cấp:
Chứng chỉ Lập trình viên thiết bị di động Windows phone do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Quảng Nam cấp.

Nguồn tin: TT NN - TH