Lập trình viên thiết bị di động Android

Lập trình viên thiết bị di động Android
1. Mục tiêu khóa học: Sau khi học viên hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:  Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java  Hiểu và đăng ký các tài khoản để xây dựng các ứng dụng cho Android  Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Google Play Store  Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng  Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization)  Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON  Thao tác CSDL cục bộ SQLite, SharedPreference...  Tương tác với Webservice  Tương tác với Google Cloud  Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)  Viết ứng dụng đa nhiệm (AsynTask, Thread, Handler)  Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, Media, Gallery)  Gửi thông báo trên thiết bị, thông báo từ máy chủ server  Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet  Viết ứng dụng tích hợp điện thoại, dịch vụ tin nhắn  Tìm hiểu các bộ cảm biến trên Android


2. Đối tượng tham gia:
Ø   Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình
Ø   Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ
3. Thời lượng:
STT Modules Số giờ
1 Modu0le 1: Lập trình Java căn bản 30
2 Module 2: Kiến trúc và xây dựng ứng dụng Android 30
3 Module 3: Lập trình CSDL, tiến trình và chuyển động trong ứng dụng 25
4 Module 4: Lập trình ứng dụng client và ứng dụng đa phương tiện(SMS, CAMERA,…) 25
5 Module 5: Project cuối khóa 10
6 Tổng 120
4. Hình thức học:
Ø   Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính.
Ø   Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.
5. Bằng cấp:
Chứng chỉ Lập trình viên thiết bị di động Android do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Quảng Nam cấp.

Nguồn tin: TT NN - TH