Chứng chỉ kĩ thuật viên tin học

Chứng chỉ kĩ thuật viên tin học
Thời gian học: 9 Tháng Mã số: ITL-IT-KTV 1. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lập trình (Visual Basic, Lập trình web), đặc biệt là lập trình ứng dụng trong quản lý;
nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm (MS Office, Đồ họa); chú trọng việc trang bị khả năng tự thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường phát triển của Công nghệ thông tin hiện nay.
2. Đối tượng: Dành cho các đối tượng muốn có kiến thức cơ bản về máy tính phục vụ cho công việc hoặc để tiếp tục học các chương trình cao hơn, các đối tượng cần trang bị thêm công cụ tin học để hỗ trợ trong công việc chuyên môn của mình.
3. Nội dung chương trình học:
- Khung 1:
STT Tên học phần Số tiết
1  Các khái niệm cơ bản trong tin học 4
2  Quản lý hệ thống máy tính (Windows, mạng, các tiện ích,…) 12
3  Microsoft Word 25
4  Microsoft Excel 24
5  Microsoft PowerPoint 10
6  Ngôn ngữ lập trình C 75
7  Hệ quản trị cơ sở dữl liệu SQL Server 75
8  Mạng máy tính 75
9  Thiết kế và lập trình web với ASP/PHP 75
TT   375
 
- Khung 2:
STT Tên học phần Số tiết
1  Các khái niệm cơ bản trong tin học 4
2  Quản lý hệ thống máy tính (Windows, mạng, các tiện ích,…) 12
3  Microsoft Word 25
4  Microsoft Excel 24
5  Microsoft PowerPoint 10
6  Lập trình ứng dụng với Visual Basic 75
7  Hệ quản trị cơ sở dữl liệu SQL Server 75
8  Bác sĩ máy tính 75
9  Thiết kế web và lập trình trực quan với C Sharp 75
TT   375
 
4. Học phí:
5. Hình thức học: Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 hoặc 19h00.

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN