Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng

Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
1. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ khả năng: - Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh - Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố ...
- Cài đặt, vận hành, bảo trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ
- Trang bị kiến thức nền tảng về Mạng Máy Tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng
2. Đối tượng: Mọi đối tượng
3. Nội dung chương trình học:
TT Nội dung Số tiết
LT TT
 
 
 
Phần I:
Lắp ráp – cài đặt – các tiện ích
 - Cấu trúc máy tính
 - Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh
 - Phân chia - Quản lý Đĩa Cứng
 - Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho Thiết bị
 - Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng
 - CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT ...
 - Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)

 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
12
 
 
 
Phần II:
Quản trị hệ thống ( System admin)
 - Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng
 - TCP/IP - IP ADDRESS
 - Quản Trị Local User và Local Group
 - Quản Trị và sử dụng Local Policy
 - Quản Lý Phân Quyền - Chia sẻ Tài Nguyên (SHARE Permission)
 - Quản Lý Phân Quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)

 
 
 
 
9
 
 
 
12
 
 
Phần III:
Quản trị mạng văn phòng
 - Cách Đăng ký và sử dụng INTERNET Mail
 - Cấu hình kết nối và chia sẻ đường truyền INTERNET
 - Cài đặt - Bảo Mật Hệ Thống Wireless
 - Cài đặt chương trình Anti-Virus trên Hệ Thống Mạng
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
9
Phần IV:
Xử lý một số lỗi máy tính thường gặp
 - Lỗi phần cứng
 - Lỗi HĐH
 - Lỗi không kết nối mạng
……
 
3
 
TT   60
 
4. Học phí:
5. Hình thức học: Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 hoặc 19h00.

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN