Nhập Số báo danh hoặc Họ tên (Ví dụ: CB0812.001 hoặc Lê Văn Tiếng) và nhấn nút tra cứu.
#Họ tênNgày sinhNơi sinhSố B.DanhXem