Tin học Văn Phòng

Cập nhật: 25/10/2021
Cỡ chữ

Mã số: ITL-IT-VP

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Hệ điều hành Windows; Soạn thảo, trình bày và xử lývăn bản; Lập báo cáo, tính toán và xử lý số liệu. Trang bị cho học viên kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính.

Đối tượng: Dành cho đối tượng bắt đầu sử dụng máy tính trên môi trường Windows; các đối tượng muốn chuẩn bị các kiến thức căn bản về tin học để hỗ trợ trong việc học tập và công việc.

Nội dung chương trình học:

STT Tên môn học Số tiết
1  Quản lý hệ thống máy tính (Windows, mạng, các tiện ích,…) 10
2  Microsoft Word 28
3  Microsoft Excel 27
4  Microsoft PowerPoint 10
5  Kỹ năng soạn thảo văn bản 10
TT 85

Hình thức học: Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 hoặc 19h00.

Bình luận facebook
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

HỒ THỊ THU SƯƠNG

0707528214

hosuong7777@gmail.com

Võ Quang Đỉnh

0905 650 958